ค้นพบอาชีพ

จะพบอาชีพที่ใช่ ก็ต่อเมื่อเราค้นพบตัวเราที่ชัด  มาสํารวจอาชีพที่เหมาะพอดีกับปัญญาและความสามารถเฉพาะตัวในแบบของเรา กับหลากหลายวิทยากรที่จะมาแชร์ประสบการณ์ค้นพบของตัวเองสู่เส้นทางแต่ละสาขาอาชีพ  อะไรคือแรงบันดาลใจ และความท้าทาย รวมถึงคุณสมบัติสําคัญที่ต้องมี และรางวัลสูงสุดของการได้อยู่ในอาชีพที่เรารัก