วิศวกรโยธา

ไชยพัฒน์ ซื่อสุทธจิต

Construction Management Manager
Pruksa Real Estate Public Company Limited

มากกว่าแค่เรื่องเล่นๆ เมื่อความสนุกกับเกมตัวต่อสารพัดในวัยเด็ก กลายเป็นจุดเริ่มต้นที่พาให้ ไชยพัฒน์ ซื่อสุทธจิต ก้าวสู่โลกวิศวกรโยธา ถึงวันนี้กับตําแหน่งผู้บริหารโครงการ เขายังคงสนุกกับการเปลี่ยนทุกงานออกแบบให้เป็นจริง จากผืนดินว่างเปล่า สู่ถนนในโรงงาน ตามด้วยบ้านเดี่ยว ถึงอาคารสูงหลายสิบชั้น สําหรับเขา นี่คืองานสร้างสรรค์และท้าทายไม่ต่างจากเกมในวันวาน หากยังพร้อมตอบสนองและเอื้อประโยชน์สูงสุดให้กับผู้คน

Career banner