วิศวกรไฟฟ้า

รศ.ดร.เอกชัย ลีลารัศมี

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิศวกร นักวิจัย นักประดิษฐ์ และอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2547 ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ University of California สหรัฐอเมริกา ในระดับปริญญาเอก ก่อนจะกลับมาเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ พร้อมกับทุ่มเทอุทิศตัวเองให้กับงานสร้างสรรค์ และประดิษฐ์สิ่งที่โลกไม่เคยมี เช่น เครื่องถอดรหัสไทย-อังกฤษ สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์เพื่อผู้พิการ และต้นแบบมิเตอร์อัจฉริยะ

Career banner