ช่างเชื่อมโลหะ

อรัญ ขุนหาญ

เจ้าของบริษัท เอเค เวลดิ้ง จํากัด

ใครจะคิดว่าประสบการณ์จากแสง สี และไฟจากวิชาเชื่อมโลหะครั้งแรก จะจุดประกายให้ อรัญ ขุนหาญ เด็กสายช่างอิเล็กทรอนิกส์ในวันนั้น ได้ค้นพบตัวเองบนเส้นทางช่างเชื่อม ก่อนจะทุ่มเท ฝึกฝน เก็บเกี่ยวทุกโอกาส และต่อยอดการศึกษาสู่บทบาทอาจารย์ช่างที่วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกอีกกว่า 2 ปี ถึงวันนี้ ทุกบททดสอบในงานเชื่อมได้หล่อหลอมเขา สู่การเป็นวิทยากรงานเชื่อมมืออาชีพ และเจ้าของกิจการเชื่อมโลหะครบวงจร

Career banner